TC veya KKTC UYRUKLU ADAYLAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 1. ALES sonuç belgesi (1 adet)
  • 55 Puan veya
  • GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan
  • ALES Puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren beş (5) yıl geçerlidir.
 2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (1 adet)
  • YÖKDİL Sınavı ya da YDS’den en az 50 puan
  • ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan
  • Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda/biriminde öğrenim gördüğünü belgesi
  • KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS Sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
  • Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar E.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından Ege Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavından en az 60 puan alması gerekir.
 1. Lisans diploması veya çıkış belgesi (1 adet Resmi Onaylı Sureti)
 2. Lisans Transkripti (1 adet Resmi Onaylı)
 3. Fotoğraflı Özgeçmiş (1 adet)
 4. Fotoğraf (2 adet)

Lisans derslerinin başarı notlarının, kredilerini ve mezuniyet ortalamalarını belirten 100’lük sistemde hazırlanmış ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olmalıdır.

Lisansüstü programlara başvurularda 100’lük sistemde not ortalamasına sahip olmayan;

Ege Üniversitesi Lisans programından mezun adaylar için; “Ege Üniversitesi Lisans Not Dönüşüm Tablosunun”, yüksek lisans programlarından mezun adaylar için; “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 4’lük Not Sistemini 100’lük Not Sistemine Dönüştürme Tablosu” kullanılacaktır.

Diğer üniversitelerden mezun olup enstitümüze lisansüstü başvuruda bulunucak adayların varsa kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosu, kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosu bulunmadığı takdirde “YÖK’ün Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.