YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

  1. Türkçe Yeterlik Belgesi (1 adet noter veya resmi onaylı) (Türkçe Dışında Yabancı Dil ve ALES şartı aranmaz)
  • YÖK’e bağlı üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan,
  • E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen,
  • Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.
  • Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir.
  • Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayanlar için, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından yeterli puanı alamayan adaylar değerlendirmeye giremezler.

2. Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
3. Lisans Transkripti (1 adet noter veya yeminli tercüman onaylı)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (Türkçe) (1 adet)
5. Fotoğraf (2 adet)
6. Pasaport fotokopisi (1 adet)

Transkript, lisans derslerinin başarı notlarını ve mezuniyet ortalamalarını belirten 100’lük sistemde hazırlanmış ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olmalıdır. 100’lük not sistemine çevirisi yapılmamış transkriptler için Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

Yabancı uyruklu adayların Hemşirelik, Tıp, Dişhekimliği ve Ebelik lisansüstü programlara başvuruları  sırasında diploma denklik belgesini (2 adet noter onaylı) diğer lisansüstü alanlara başvuruları sırasında tanınma belgesini (2 adet noter onaylı) teslim etmeleri zorunludur.