Tıbbi Biyokimya Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Ün. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD Bornova İzmir
Telefon: 232-3903699
e-posta: tibbibiyokimya@mail.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Tıbbi Biyokimya Doktora Programı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından, 1971 yılından bu yana sunulmaktadır.

MİSYONUMUZ:
Bilgi toplumunun oluşturulması için gerekli becerilerle donanmış, rekabetçi, yetkin, güvenilir, kendini geliştirmeye açık, araştırmacı ve bilimsel yaklaşıma sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Dört yıllık programda alanın gerektirdiği güncel teorik bilginin aktarıldığı derslerin yanısıra programın temel özelliği doktora öğrencisinin bizzat yürüteceği orijinal araştırma projelerinde yer almasıdır.

BAŞVURU KOŞULU:
Aday, Sağlık Bilimlerinde Biyokimya yüksek lisansını tamamlamış olmalıdır.

YURTDIŞI ÖRNEKLERİ:
Doktora uluslararası bir derecedir, bu bağlamda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi biyokimya Anabilim Dalı tarafından sunulan Tıbbi Biyokimya Doktora programı, IUBMB (International Union Biochemistry and Molecular Biology), ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), AMSE (Association of Medical Schools in Europe), Amerika Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Topluluğu gibi alanın temel kurumlarının belirlediği esaslar ve standartlar temel alınarak hazırlanmış ve güncel gelişme ve gereksinimlere göre dinamik biçimde revize edilen 4 yıllık bir programdır.

Tıbbi Biyokimya doktora programları ABD ve Avrupa üniversitelerinin yanısıra Avustralya, Japonya ve Hindistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde sunulmaktadır. İnterdisipliner olan bu mezuniyet sonrası eğitim alanı; başta tıp olmak üzere, immünoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, farmakoloji, moleküler sinir bilimleri, rejeneratif biyoloji ve rejeneratif tıp, biyokimya ve proteomik, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji, genetik ve genomik, biyomedikal informatik gibi sağlık bilimlerinin pek çok disiplini ile sıkı etkileşim içindedir.

İSTİHDAM POTANSİYELİ:
Doktora eğitim sürecinde ülkemizin bilimsel araştırma potansiyeline katkı sunan öğrenciler, bu eğitimi tamamladıklarında bilim insanı ve akademisyenler olarak yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel eğitim/araştırma kurumlarında,ya da ilişkili endüstri sektörlerinde istihdam edilmektedirler.

Programın hedeflerinden biri de farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ortak bir tıbbi biyokimya temeli kazandırabilmektir. Programın ilk yılında bu amaca yönelik olarak yapılandırılmış zorunlu ve seçmeli dersler bulunduğundan, program öncesinde ayrıca bir bilimsel hazırlık programı uygulaması bulunmamaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Eser Sözmen
Prof.Dr.Taner Onat
Prof.Dr.Nevbahar Turgan
Prof.Dr.Ferhan Girgin Sağın
Prof.Dr.Gülinnaz Ercan
Prof.Dr.Hikmet Hakan Aydın
Prof.Dr.Yasemin Akçay
Prof.Dr.Handan Ak
Doç.Dr.A.Mert Özgönül
Doç.Dr.Ebru Sezer

Anahtar Kelimeler

Sağlık Bilimleri, Biyokimya, Klinik Biyokimya, Metabolizma, Hücre