Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Bornova İzmir
Telefon: 232-3903699
E-posta: tibbibiyokimya@mail.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından, 1971 yılından bu yana sunulmaktadır.

MİSYONUMUZ:
Bilgi toplumunun oluşturulması için gerekli becerilerle donanmış, rekabetçi, yetkin, güvenilir, kendini geliştirmeye açık, araştırmacı ve bilimsel yaklaşıma sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
İki yıllık programda alanın gerektirdiği güncel teorik bilginin aktarıldığı derslerin yanısıra programın temel özelliği yüksek lisans öğrencisinin bizzat yürüteceği orijinal araştırma projelerinde yer alması ve orijinal bir yüksek lisans tezi hazırlamasıdır.

YURTDIŞI ÖRNEKLER VE KAPSADIĞI BİLİM DALLARI:
Tıbbi Biyokimya yüksek lisans programları ABD ve Avrupa üniversitelerinin yanısıra Avustralya, Japonya ve Hindistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde sunulmaktadır. İnterdisipliner olan bu mezuniyet sonrası eğitim alanı; başta tıp olmak üzere, immünoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, farmakoloji, moleküler sinir bilimleri, rejeneratif biyoloji ve rejeneratif tıp, biyokimya ve proteomik, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji, genetik ve genomik, biyomedikal informatik gibi sağlık bilimlerinin pek çok disiplini ile sıkı etkileşim içindedir.

İSTİHDAM POTANSİYELİ:
Eğitim sürecinde ülkemizin bilimsel araştırma potansiyeline katkı sunan öğrenciler, bu eğitimi tamamladıklarında bilim insanı ve akademisyenler olarak yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel eğitim/araştırma kurumlarında,ya da ilişkili endüstri sektörlerinde istihdam edilmektedirler.

Programın hedeflerinden biri de farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ortak bir tıbbi biyokimya temeli kazandırabilmektir. Programın ilk yılında bu amaca yönelik olarak yapılandırılmış zorunlu ve seçmeli dersler bulunduğundan, program öncesinde ayrıca bir bilimsel hazırlık programı uygulaması bulunmamaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Hikmet Hakan Aydın http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2177
Prof.Dr.Handan Ak http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1390
Prof.Dr.Eser Sözmen http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1463
Prof.Dr.Ferhan Girgin Sağın http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1569
Prof.Dr.Gülinnaz Ercan http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1392
Prof.Dr.Yasemin Akçay
Doç.Dr.Ali Mert Özgönül http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=947
Doç.Dr.Ebru Sezer http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3959

Anahtar Kelimeler

Sağlık Bilimleri, Biyokimya, Klinik Biyokimya, Metabolizma, Hücre

Ek Bilgiler

Yok