Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Bornova İzmir
Telefon: 232-3903699
E-posta: tibbibiyokimya@mail.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından, 1971 yılından bu yana sunulmaktadır.

MİSYONUMUZ:
Bilgi toplumunun oluşturulması için gerekli becerilerle donanmış, rekabetçi, yetkin, güvenilir, kendini geliştirmeye açık, araştırmacı ve bilimsel yaklaşıma sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır.
İki yıllık programda alanın gerektirdiği güncel teorik bilginin aktarıldığı derslerin yanısıra programın temel özelliği yüksek lisans öğrencisinin bizzat yürüteceği orijinal araştırma projelerinde yer alması ve orijinal bir yüksek lisans tezi hazırlamasıdır.

YURTDIŞI ÖRNEKLER VE KAPSADIĞI BİLİM DALLARI:
Tıbbi Biyokimya yüksek lisans programları ABD ve Avrupa üniversitelerinin yanısıra Avustralya, Japonya ve Hindistan gibi dünyanın pek çok ülkesinde sunulmaktadır. İnterdisipliner olan bu mezuniyet sonrası eğitim alanı; başta tıp olmak üzere, immünoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, farmakoloji, moleküler sinir bilimleri, rejeneratif biyoloji ve rejeneratif tıp, biyokimya ve proteomik, hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji, genetik ve genomik, biyomedikal informatik gibi sağlık bilimlerinin pek çok disiplini ile sıkı etkileşim içindedir.

İSTİHDAM POTANSİYELİ:
Eğitim sürecinde ülkemizin bilimsel araştırma potansiyeline katkı sunan öğrenciler, bu eğitimi tamamladıklarında bilim insanı ve akademisyenler olarak yurtiçi ve yurtdışında resmi ve özel eğitim/araştırma kurumlarında,ya da ilişkili endüstri sektörlerinde istihdam edilmektedirler.

Programın hedeflerinden biri de farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ortak bir tıbbi biyokimya temeli kazandırabilmektir. Programın ilk yılında bu amaca yönelik olarak yapılandırılmış zorunlu ve seçmeli dersler bulunduğundan, program öncesinde ayrıca bir bilimsel hazırlık programı uygulaması bulunmamaktadır.

Programın Akademik Kadrosu

Prof.Dr.Eser Sözmen
Prof.Dr.Taner Onat
Prof.Dr.Nevbahar Turgan
Prof.Dr.Ferhan Girgin Sağın
Prof.Dr.Gülinnaz Ercan
Prof.Dr.Hikmet Hakan Aydın
Prof.Dr.Yasemin Akçay
Prof.Dr.Handan Ak
Doç.Dr.A.Mert Özgönül
Doç.Dr.Ebru Sezer

Anahtar Kelimeler

Sağlık Bilimleri, Biyokimya, Klinik Biyokimya, Metabolizma, Hücre