Tıbbi Biyoloji Doktora Programı

Programın İletişim Bilgileri

Tıbbi Biyoloji Bornova İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tel: + 90 232 390 22 60
Faks: + 90 232 342 05 42
Posta: tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
Web: tibbibiyoloji.med.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı başta İleri Hücre Biyolojisi olmak üzere genetik hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında da çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora sonrası gibi eğitim programları için de Biliminsanı yetiştirmekte olup ileri bioyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarı kullanabilme yetisini kazandırmaktadır. Program ileri hücre biyoloji, hücredeki moleküler mekanizmalar ve moleküler biyolojik yöntemler konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Mezunlar araştırma laboratuvarlarında tıbbi biyoloji bilim doktoru olarak çalışabilirler ve Tıbbi Biyoloji doktora sonrası programına devam edebilirler. Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Programın Akademik Kadrosu

  • Prof.Dr.Cumhur GÜNDÜZ
  • Doç.Dr.Zuhal EROĞLU
  • Doç.Dr.Buket KOSOVA
  • Doç.Dr.Çığır BİRAY AVCI
  • Doç.Dr.Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ
  • Doç.Dr.Burçin KAYMAZ
  • Yard.Doç.Dr.Nur SELVİ GÜNEL

Anahtar Kelimeler

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji Doktora Eğitimi