Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Bornova İzmir
Tel: (232) 390 22 60
Faks: (232) 342 05 42
mail: tibbibiyoloji@mail.ege.edu.tr
web:tibbibiyoloji.med.ege.edu.tr

Programın Tanıtımı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı başta Hücre Biyolojisi olmak üzere genetik hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında da çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için de Biliminsanı yetiştirmekte olup ileri bioyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarı kullanabilme yetisini kazandırmaktadır. Program hücre biyoloji, hücredeki moleküler mekanizmalar ve moleküler biyolojik yöntemler konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Mezunlar araştırma laboratuvarlarında tıbbi biyoloji uzmanı olarak çalışabilirler ve Tıbbi Biyoloji doktora programına devam edebilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. Bölüm Olanakları, hücre ve doku kültürü laboratuvarı, moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı, asbest araştırma laboratuvarı ve tarama elektron mikroskop laboratuvarlarından oluşmaktadır

Programın Akademik Kadrosu

  • Prof.Dr.Cumhur GÜNDÜZ
  • Doç.Dr.Zuhal EROĞLU
  • Doç.Dr.Buket KOSOVA
  • Doç.Dr.Çığır BİRAY AVCI
  • Doç.Dr.Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ
  • Doç.Dr.Burçin KAYMAZ
  • Yard.Doç.Dr.Nur SELVİ GÜNEL

Anahtar Kelimeler

Tıbbi Biyoloji,  Tıbbi Biyoloji yüksek lisans eğitimi