canlı destek

KOMİSYONLAR

Kalite Komisyonları

Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu 

 • Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ - Hemşirelik Fakültesi
 • Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL  - Eczacılık Fakültesi
 • Doç. Dr. Fatma ORGUN - Hemşirelik Fakültesi
 • Doç. Dr. Nülifer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Fakültesi
 • Doç. Dr. Fethiye Ferda YILMAZ - Eczacılık Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun EKŞİOĞLU - Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Volkan UNUTMAZ - Spor Bilimleri Fakültesi
 • Öğr. Gör. Dr. Ozan KARACA - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Teknolojileri Birimi

Enstitü İç Değerlendirme Raporu Komisyonu

 • Doç. Dr. Nülifer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Fakültesi
 • Doç. Dr. Fethiye Ferda YILMAZ - Eczacılık Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun EKŞİOĞLU- Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Doç. Dr. Aslı KALKIM - Hemşirelik Fakültesi
 • Doç. Dr. Elif ERTUNA  - Eczacılık Fakültesi
 • Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ - Hemşirelik Fakültesi
 • Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL   - Eczacılık Fakültesi
 • Doç. Dr. Fatma ORGUN - Hemşirelik Fakültesi
 • Öğr. Gör. Dr. Ozan KARACA - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Teknolojileri Birimi
 • Seher BAYGIN DAŞIKAN - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri 
 • Arş. Gör. Mihriban GÜNEŞ AYYILDIZ - Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Arş. Gör. Sevcan ÖZ- Hemşirelik Fakültesi  
 • Arş. Gör. Gonca NÜZKET- Hemşirelik Fakültesi  
 • Arş. Gör. Gülden HAKVERDİ - Tıp Fakültesi
 • Arş. Gör. Büşra DEMİR - Eczacılık Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ