canlı destek
Enstitünün tez yazım kılavuzu yenilendi...

Enstitümüzde tez hazırlayan lisansüstü öğrencilere rehberlik eden Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) Tez Yazım Kılavuzunun (TYK), Yönetim Kurulumuzun 10.01.2018 tarih 2/41 sayılı kararı ile oluşturulan bir komisyon aracılığı ile güncellenmesine karar verilmiştir. Komisyonumuza iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak güncellenen yeni kılavuzumuz (E.Ü. SBE-TYK 2018, v2.0) Enstitü Kurulumuzun 8 Ağustos 2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Güncellenen tez yazım kılavuzu (E.Ü. SBE-TYK 2018, v2.0), tez savunma sınavına  31 Ekim 2018 tarihinden sonra girecek olan öğrenciler için geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin yeni kılavuza göre hazırlanmış olması zorunlu tutulacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, komisyon üyelerimiz Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER, Prof. Dr. Mine HOŞGÖR LİMONCU, Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN, Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ, Prof. Dr. Timuçin GENÇER, Doç. Dr. Yasemin ERAÇ, Öğr. Gör. Ozan KARACA ve Müdürümüz Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU’nun katkılarıyla güncellenmiştir.

Tez Yazım Kılavuzu komisyonu tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’nda yapılan değişiklikler özetle şunlardır;

 • Kılavuzda yer alan tüm bileşenlere ilişkin detaylı açıklamalar eklendi.
 • Metin içinde, Türkçe yazım kuralları, alıntı stili, anahtar kelime yazımı ve araştırma sorusu hazırlamaya yönelik yol gösterici kaynaklara atıflar yapıldı.
 • Alıntılar ile ilgili doğrudan ve dolaylı alıntılara örnek metinler eklendi.
 • Doğrudan alıntıda alt satıra geçiş kaldırılarak yazıyı bozmadan belirginleştirme kuralları getirildi.
 • Tezin “Genel Bilgiler” bölümü, tezin geneline oranı %15’i geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı.
 • Paragraflara 1.5 girintili paragraf başı konulması kuralı kaldırıldı.
 • Tümü büyük harf yazılan başlıkların yazım stili kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde değiştirildi.
 • Dış ve İç kapak tek tip haline getirildi. Disiplinlere özgü farklar kaldırıldı.
 • Önsöz ile Teşekkür bölümleri ayrılarak Önsöz’de ne olması gerektiği açıklandı ve tezin en altına ayrı olarak Teşekkür bölümü eklendi.
 • Vancouver alıntı stili, APA 6. sürüm alıntı stili ile değiştirildi.
 • Tüm bu değişiklikler, Turnitin’le uyum gösterecek şekilde hazırlandı ve  “Tez Biçimsel Kontrol Listesi”nde de güncellendi.
 • 31 Ekim 2018’den sonra gelen tüm tezlerin bu kılavuza göre hazırlanmasına karar verildi.

Yeni ve Eski Kılavuzlara Erişmek için; http://sbe.ege.edu.tr/tr-5541/kilavuzlar.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ