Çerez Örnek
canlı destek

Yabancı Öğrenci Yasal İşlemleri

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

 • Yurtdışında Yapılacak İşlemler;
 1. Öğrenim göreceği yükseköğretim kurumundan alacağı kabul mektubu ya da eşdeğer bir belge,
 2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
 3. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge
 4. Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir
 • Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

   Türkiye’ye girildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl’in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.

 1. Yükseköğretim Kurumlarından aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
 2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
 3. Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi) belge,
 4. Her yılbaşında Resmi Gazetede yayınlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
 5. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
 • İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
 1. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler, Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilmektedir.
 2. İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.
 3. Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi devamsızlık vb. hallerde meydana gelebilecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliğinin ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimine bildirilmesi gerekmektedir.
 4. İkamet tezkerelerinde silinti ya da kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ