EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Orijinallik Raporu

EGE ÜNİVERSİTESİ
S
AĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ORJİNALLİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

  1.  Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN isimli intihal tespit yazılımı, sadece danışman öğretim üyeleri ve Enstitü Müdürlüğü’nün kullanımına açıktır.
  2. Tez Orjinallik Raporu, TURNİTİN isimli intihal tespit yazılımı aracılığı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenir.
  3. Danışman öğretim üyelerine intihal tespit yazılımı ile ilgili kullanıcı adı ve şifre, enstitü tarafından danışman öğretim üyesinin talebi üzerine verilir.
  4. Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından enstitüye iletilen basılı ve elektronik tez kopyasına ek olarak, tezin bir kopyası da Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) aracılığıyla, içinde ekler ve görsel öğeler (resim, fotoğraf vb.) olmadan en fazla 30mb ve 400 sayfa olacak şekilde ve .doc veya .docx formatlarında hazırlanarak Tez Orjinallik Raporunun düzenlenebilmesi için enstitüye gönderilir.
  5. Enstitü, teslim edilen tez çalışmasına dair Tez Orjinallik Raporunu, intihal tespit yazılımı aracılığı ile kaynakçayı, beş kelimeden az olan benzeşimleri benzeşim oranına eklemeden düzenler.
  6. Hazırlanan tez orjinallik raporu ve rapora ait detaylar tez savunma sınavı jüri üyelerine gönderilen davetiye yazısı ilişiğindeki kısaltılmış internet adresi aracılığı ile ulaştırılır.
  7. Hakkında düzeltme kararı verilen tez için düzeltme sonrası enstitü, tekrar Tez Orjinallik Raporu hazırlar.
  8. Tez Orijinallik Raporu, öğrenci tarafından tez savunma sınavı sonrası, bağımsız, tek bir CD ya da DVD’ye yazılarak, tez teslimi sırasında teslim edilmesi gereken diğer dokümanlar ile birlikte enstitüye teslim edilir.
 

 Alıntı, atıf kuralları ve intihal ile ilgili genel bilgilendirme, örnekler ve uygulamaların bulunduğu www.plagiarism.org‘u ve https://www.indiana.edu/~academy/firstPrinciples/choice.html adreslerini ziyaret edebilirsiniz.