Çerez Örnek
canlı destek

Tez Orijinallik Raporu

EGE ÜNİVERSİTESİ
S
AĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ORİJİNALLİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

  1. Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN isimli benzeşim tespit yazılımı, sadece danışman öğretim üyeleri ve Enstitü Müdürlüğü’nün kullanımına açıktır.
  2. Tez Orijinallik Raporu, TURNİTİN isimli benzeşim tespit yazılımı aracılığı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenir.
  3. Danışman öğretim üyelerine benzeşim tespit yazılımı ile ilgili kullanıcı adı ve şifre, enstitü tarafından danışman öğretim üyesinin talebi üzerine verilir.
  4. Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından enstitüye iletilen basılı ve elektronik tez kopyasına ek olarak, tezin bir kopyası da Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) aracılığıyla, içinde ekler ve görsel öğeler (resim, fotoğraf vb.) olmadan en fazla 30mb ve 400 sayfa olacak şekilde ve .doc veya .docx formatlarında hazırlanarak Tez Orijinallik Raporunun düzenlenebilmesi için enstitüye gönderilir.
  5. Enstitü, teslim edilen tez çalışmasına dair Tez Orijinallik Raporunu, benzeşim tespit yazılımı aracılığı ile (tırnak işareti içine alınmış) doğrudan alıntılar, kaynakça ve beş kelimeden az olan benzeşimleri benzeşim oranına eklemeden düzenler.
  6. Tarama sonrasında tezin benzeşim oranı %15’in altında ise öğrenciye tez savunma sınavı tarihi belirlenir.
  7. Hazırlanan tez orijinallik raporu ve rapora ait detaylar tez savunma sınavı jüri üyelerine gönderilen davetiye yazısı ilişiğindeki kısaltılmış internet adresi aracılığı ile ulaştırılır.
  8. Hakkında düzeltme kararı verilen tez için düzeltme sonrası enstitü, tekrar Tez Orijinallik Raporu hazırlar.
  9. Tez Orijinallik Raporu, öğrenci tarafından tez savunma sınavı sonrası, bağımsız, tek bir CD ya da DVD’ye yazılarak, tez teslimi sırasında teslim edilmesi gereken diğer dokümanlar ile birlikte enstitüye teslim edilir.

Önemli Not: Benzeşim tespitinde kullanılan yazılım, önceden belirlenen kriterlere göre milyonlarca kaynağı tarayarak metnin bu kaynaklarla benzeşim durumunu, yüzdelik biçimde ve benzeşen kaynaklara atıf yaparak ifade eden bir yazılımdır. Bu ve benzeri yazılımlarca tespit edilen benzeşimlerin, intihal (aşırma) olması konusundaki nihai karar ancak alanda yetkin uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonrası verilebilir. Benzeşim tespit yazılımlarının, uzman değerlendirmesi olmadan benzeşimlerle ilgili intihal tespiti yapması mümkün değildir.

 

Turnitin giriş yetkisi sadece Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarda danışmanlık görevi olan öğretim üyelerimize temin edilmektedir. Şifre temin edilen öğretim üyesi, tezlerle ilgili tarama işlemini kendisi yapmalı ve erişim bilgilerini öğrencisi dahil olmak üzere kimseyle paylaşmamalıdır.

Tezin enstitüye teslimi öncesinde farklı hesaplar kullanılarak yapılan benzeşim taramalarında tarama kriterleri belirlenirken mutlaka "DEPO YOK" seçeneği seçilmeli ve tezin, tarandığı veritabanında depolanması engellenmelidir. Aksi taktirde enstitüde yapılan nihai raporlamada benzeşim oranı %90 ve üzeri bir değer olarak görünmektedir.

Danışman öğretim üyesi olarak Turnitin'e giriş yetkisi almak için Ünvan, Ad, Soyad, Anabilim Dalı, Cep Telefonu bilgilerinizi Öğr. Gör. Ozan KARACA'ya (ozan.karaca@ege.edu.tr) ege.edu.tr uzantılı eposta adresinizi kullanarak iletiniz.

Alıntı, atıf kuralları ve intihal ile ilgili genel bilgilendirme, örnekler ve uygulamaların bulunduğu www.plagiarism.org‘u ve https://www.indiana.edu/~academy/firstPrinciples/choice.html adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ