Çerez Örnek
canlı destek

Mezuniyet İşlemleri

Enstitünün İstediği Belge ve Materyalin Niteliği

Belge veya Materyalin Adedi

Bir CD içinde Tezin orjinali (Word Formatı )Tez Orjinallik Raporu olmak üzere bir doküman olmalıdır.

1 Adet

Lisansüstü tez ile ilgili patent için 2 yıl, yayın yapacaklar için ise 6 ay erişimin ertelenmesi (YÖK Tez Yönergesi 6.2 Maddesi uyarınca) hususunda danışmanının anabilim dalının  enstitüye   EDYS sistemi üzerinden yazılmış belge. (Erteleme talebi olmasa dahi öğrenci evraklarını ve cd’lerini teslim ederken talebi olmadığına dair dilekçe gereklidir.)

1 Adet

Boş CD

3 Adet

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 Adet

Öğrenci Kimlik Kartı

 İade

Öğrenci bilgi sistemi (kimlik.ege.edu.tr), ilişik kesme bölümünden "harç borcu yoktur" evrağı

1 Adet

Öğrenci bilgi sistemi (kimlik.ege.edu.tr), ilişik kesme bölümünden "Kütüphane kitap borcu yoktur" evrağı

Öğrencilerin mezuniyet öncesi ilişik kesme işlemlerini  (harç borcu yoktur ve kütüphaneye kitap borcu yoktur) kimlik.ege.edu.tr ekranından yapmaları gerekmektedir

 

E.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından, Mezunlarla İlişkiler Ofisi Mezun kart başvurusu yapabilirsiniz.

Devlet Burslusu Yabancı Uyruklu Öğrenciler için  Mezuniyet Bilgi Formu

(sizi tanımlıyorsa) 1 Adet

Tez Savunma Jürisi Üyelerine Ciltli Tezin Teslim Tutanağı

1 Adet

(Sadece Tezli YL ve DR için formu indirin ve düzenleyin) Tez Kısa Özeti Türkçe  1 Adet Renkli Çıktı 
(Sadece Tezli YL ve DR için formu indirin ve düzenleyin) Tez Kısa Özeti İngilizce  1 Adet Renkli Çıktı
(Sadece Tezli YL ve DR için) Tez Kısa Özetlerinin Dijital Olarak Gönderilmesi  https://tinyurl.com/egesbetezozet adresinde yer alan formun eksiksiz doldurularak Tez Kısa Özetlerinin Türkçe ve İngilizcelerinin .Docx formatında yüklenmesi

Tüm bu belge ve materyallere ek olarak, Yükseköğretim Kurulu’nun tezler ile ilgili istediği aşağıda yazılı belge ve materyallerin de hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

YÖK’ün istediği Belge ve Materyalin Niteliği

Belge veya Materyalin Adedi

Açıklama

PDF formatında tezin tamamının yer aldığı CD

2 adet

CD’nin nasıl hazırlanması gerektiği aşağıda anlatılmıştır, mutlaka okuyunuz.

Tez Onay Sayfası

1 adet

 

Tez Veri Giriş Formu

1 adet

Tez Veri Giriş Formunu doldurmak için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sistemine üye olmanız gerekmektedir.

Tabloda yazılı bu belge ve materyallerin tamamı tek bir Proje Dosyası içinde Enstitüye teslim edilecektir.

YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Enstitümüze teslim edilecek 2 adet PDF formatındaki CD içerisine tezlerin juri  üyelerinin imzasız sayfalarının ve etik kurul onaylı belgelerinin imzasız olarak yüklenmesi gerekmektedir.  

6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu hükümlerine göre tez yazarına ait e-mail, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, fotoğraf, doğum yeri ve doğum tarihi vb. kişisel bilgileri olmadan yüklenmesi gerekmektedir.

Basılı tezin Enstitüye teslim edilmesine gerek yoktur. 

YÖK için gereken Tez CD’sinin Hazırlanması

Enstitü, tezinizi word formatında 1 adet CD ile YÖK ise pdf formatında 2 adet CD ile kabul etmektedir. Toplamda 3 adet CD teslim etmeniz gerekmektedir.

YÖK için gereken Tez CD’sini şu standartlara göre hazırlamanız gerekmektedir;

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Hazırlanan .pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik ve tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.

Tezin tam metnini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.

Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.

Örnek;

Tam metin için:  referansno.pdf

Ekler için:  referansno.rar

Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya digitalfotokopi makineleri kullanılarak pdf formatına dönüştürülecektir.

Karma tezler: Tez yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek cd’ye kaydedilmelidir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ