EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kılavuzlar

TEZ YAZIMI
 Tez Yazım Kılavuzu
 Tez Yazım Şablonu

DÖNEM PROJESİ YAZIMI
Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

TEZ ORİNALLİK SÜRECİ
Danışmanlar için Turnitin Kullanma Kılavuzu