EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kılavuzlar

Tez Yazım Kılavuzu (Yeni) (1 Kasım 2018 tarihi itibariyle Enstitüye teslim edilen tezler için geçerlidir.)

Tez Yazım Kılavuzu (Eski)

Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu Yazım İlkeleri

Danışmanlar için Turnitin Kullanma Kılavuzu