Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kılavuzlar

TEZ YAZIMI
 Tez Yazım Kılavuzu
 Tez Yazım Şablonu

DÖNEM PROJESİ YAZIMI
Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

TEZ ORİNALLİK SÜRECİ
Danışmanlar için Turnitin Kullanma Kılavuzu